Jarní soutěž

Důležité

Hlasování veřejnosti je hotové. Vybrali jste 10 snímků z každé kategorie, které nyní posoudí porota. Ta má čas do 29.6 vyhodnotit všechny snímky. Po té bude ověřena identita vítězů a pravdivost údajů, které zadali a poté bude následovat vyhlášení nejpozději 8. července (pravděpodobně však dříve). PS: Pokud tedy již váš snímek v této galerii není je to proto, že nepostoupil do dalšího kola

Podmínky soutěže:

 1. Organizátor soutěže Pentax Friends Site zastoupená vlastníkem Zbyňkem Hovorkou IČ:87020386 (dále jen organizátor)
 2. Název soutěže – Jarní soutěž s Pentax Friends Site
 3. Téma soutěže – „Příroda“, „Lidé“ a „Město“
 4. Termín soutěže – 25. 3 2019 – 29. 6 2019
 5. Ceny v soutěži – Ceny do soutěže věnoval obchod VK Foto (dále jen partner). Hlavní cena se uděluje každému jednomu vítězi z každé kategorie „Příroda“, „Lidé“ a „Město“. Na každého vítěze čeká: Brašna Lowepro Nova 170 II, karta SanDisk SecureDigital EXTREME PRO SDXC 64 GB C10 V30 UHS-I U3 170 MB/s a čistící souprava na objektivy. Celkový vítěz získá navíc Pentax Papilio II 8,5x21.
 6. Registrace do soutěže bude probíhat od 25. 3 2019 do 31. 5 2019. V tomto období budou soutěžící moci přihlašovat své snímky do soutěže. Od 1.6 2019 do 20. 6 2019 bude moci hlasovat veřejnost o deset nejlepších snímků z každé kategorie. Tyto snímky pak od 20. 6 2019 do 29. 6 2019 vybraná porota ohodnotí počtem bodů od 1 do 10. Snímek s nejlepším hodnocením vyhraje.
 7. Účast v soutěži – Podmínkami pro účast v soutěži je účet na Pentax Friends Site (https://www.pentaxfriends.eu). Účastnit soutěže se může každý, kdo splňuje tuto podmínku a je starší 13 let s tím, že mladší 18 let budou o účasti v soutěži informovat své zákonné zástupce. Účastníci soutěže mohou vkládat pouze svá díla. Není možné vkládat do soutěže fotografie třetích stran i kdyby měl soutěžící licenční oprávnění od skutečného autora. Každý účastník soutěže může vložit maximálně tři fotografie s tím, že může všechny vložit do jedné kategorie nebo rozdělit tak, aby měl zastoupení ve dvou nebo ve všech kategoriích. Záleží tedy jen na soutěžícím jak se svými třemi snímky naloží. Fotografie musí odpovídat zaměření kategorií. Pokud ne budou ze soutěže vyloučeny. Účastníci soutěže mohou být vyzváni, aby doložili vlastnictví fotografií např. ve formátu RAW nebo originálního obrázku v plném rozlišení a s Exif informacemi. I když jde o soutěž Pentax Friends mohou být do soutěže zaslány snímky z jakéhokoliv fotoaparátu nebo mobilního telefonu na značce a výrobci nezáleží.
 8. Předání cen - Hlavní cena bude výhercům zaslána poštou nebo zásilkovou službou v rámci České a Slovenské republiky nejdéle měsíc od skončení soutěže. Přeprava do jiných zemi může být dohodnuta po domluvě, vždy ale na náklady příjemce.
 9. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty, elektronické pošty či jiným způsobem.
 10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 11. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, fotografie na veřejných místech, v sociálních sítích a v propagačních materiálech organizátora soutěže soutěže po dobu neurčitou.
 13. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 14. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže zaslaná díla, která neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním předpisům České republiky, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst organizátora.
 15. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.
 16. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora a partnera soutěže.

Ceny pro každého vítěze z kategorie

Brašna Lowepro Nova 170 II, karta SanDisk SecureDigital EXTREME PRO SDXC 64 GB C10 V30 UHS-I U3 170 MB/s a čistící souprava na objektivy

Cena pro celkového vítěze

Pentax Papilio II 8,5x21

Partner soutěže obchod VK Foto

Obchod VK Foto má dlouhou tradici, na trhu je od roku 1992. Obchod založila Vlasta Klímová a v současné době firmu provozují její synové Ondřej Klíma a Kryštof Klíma. Tento obchod si za svou dlouhou existenci vybudoval značně pozitivní reputaci a to nejen u nás Pentaxistů ale u široké fotografické věřejnosti. Tímto bych chtěl za Pentax Friends Site poděkovat VK Foto a bratřím Klímům za důstojné a hodnotné ceny do naší soutěže.

Zbyněk Hovorka